Legomältning

Vad är Legomältning?

Att legomälta innebär att ett mälteri mältar spannmål från en specifik gård på uppdrag av ett bryggeri eller en spannmålsproducent. 
Det ger möjligheten att mälta och brygga med närodlad malt.

I Sverige finns idag endast ett mälteri som tillåter Legomältning. Det heter Brewmaster och de är även en stor återförsäljare av malt.

Är du intresserad av legomältad malt, så kan du kontakta Oscar Falkström på 073-581 10 89 eller skriva direkt till oscar@brewmaster.se